Jdi na obsah Jdi na menu
 


Venceremos č.4

11. 5. 2010

Vážení přátelé Kuby,

 

jak již mnozí víte, čtvrtletník Venceremos vychází dále v  nezměněné úpravě, tedy s barevnou úpravou. Dnes se zaměřím na poslední číslo minulého roku, které jako vždy v úvodu svým slovem prezentuje za redakci Milan  Havlíček , která pokaždé shrne důležité informace, které vycházejí v daném čísle.

 

Přední, tedy titulní strana tohoto 4. čísla, je věnována novoročnímu blahopřání Bárbary Eleny Montalvo Álvarez přátelům Kuby v České republice , kde je s dedikaci  prezentován obraz s názvem „ Asalto “ od věhlasného kubánského umělce Ernesta García Peňa.

 

Hned další strana v barevné úpravě je věnovaná návštěvě Charge ď affairres Kubánské republiky Bárbary Eleny Montalvo Álvarez , která byla hostem Ústecko – orlické pobočky česko – kubánského přátelství. Prohlédla si pevnost „ Hanička „ v Rokytnici v Orlických horách, kraji, který já osobně velice miluji. Tato dělostřelecká pevnost, která patřila do systému předválečného opevnění byla budována  ve 30. letech minulého století, v období před druhou světovou válkou. Vzácná návštěva zavítala také do nedalekého srubu „ Průsek “, kde byla seznámená s celou činností Klubu vojenského opevnění Hradec Králové. Samozřejmostí byla i debata o aktuálních otázkách tykajících se naší země, tak i Kuby.

 

Návštěva pokračovala svou další části, kdy v odpoledních hodinách diplomatka navštívila základní školu v Červené Vodě, kde byla přivítána ředitelkou školy a vedením obce. Také i tam proběhla beseda na aktuální témata tykající se obce, školy, České i Kubánské republiky. V dalších hodinách pak proběhla beseda se členy Společností česko- kubánského přátelství, která plně uspokojila všechny přítomné, diskutovalo se Spojených státech a jejích postojích nejen ke Kubě, ale k zemím Jižní Ameriky, o Guantánamu, o embargu, Mnoho dotazu bylo i na minulost či současnost spolupráce s bývalými zeměmi socialistického společenství, spolupráce mezi zeměmi Jižní Ameriky a také  na velice ožehavé téma osvobození kubánských hrdinů z amerických věznic. Hovořilo se o ztrátách a odstraňování škod, které utrpěla Kuba po ničivých hurikánech. Poslední zástavkou kubáňské diplomatky pak byl Domov důchodců Svaté Zdislavy.

 

Ve článku jsou použity fotografie, které zdokumentovaly návštěvu Bárbary Montalvo Álvarez na Ústecko-orlicku.

 

Další stránky jsou věnované Kubě, tedy abych upřesnil pohoří Sierra Maestrav provincii Granma, kterou zmapoval v rámci studentské expedice, student fakulty MU v Brně a je věnována revolucionářům, jejich revolučnímu boji, místům, které se zapsaly do dějin Kuby a povědomí všech Kubánců a nejenom jich.

 

Další stránky jsou věnované opět návštěvě Barbary Montalvo Álvarez, tentokráte na Trutnovsku. O těchto návštěvách jsem se již zmínil v samostatných článcích na  internetových stránkách. Tedy jen ve zkratce : po uvítání předsedou OV KSČM a členky vedení pobočky navštívila Bárbara Montalvo Álvarez mimo jiné závod „ Vánoční ozdoby “, kde se seznámila s celým procesem výroby vánočních ozdob. Dále pak návštěva pokračovala přijetím na radnici v Trutnově, prohlídkou Královédvorské zoologické zahrady, která v minulostí  spolupracovala se zoologickou záhradou v Havaně a zdá se, že budou i nové kontakty a spolupráce bude obnovená. Odpoledne pak pokračovalo další částí, tou bylo setkání a beseda s šedesátičlennou skupinou členu trutnovské pobočky Společnosti česko-kubánského přátelství. Beseda měla opravdu vysokou vypovídací hodnotu, její závěr pak vyzněl v přímé potvrzení solidarity a přátelství se socialistickou Kubou.

 

Mnohé další články jsou věnované Kubě a její spolupráce se zeměmi Latinské Ameriky. Jsou zde prezentované otázky a odpovědí položené Bárbaře Montalvo Álvarez, které se týkaly současné situace na Kubě, ale i blokády, OSN, Guantánama, kauzy tykající se Pěti Kubánců vězněných v USA za boj proti terorismu, který je páchán z území Spojených státu proti Kubánské republice a její občanské společností. Byly zodpovězené i dotazy na téma Španělska a EU a mnoho dalších.

 

Jsou zde články, které se týkají přímo vězněných Kubánců, kteří ve vykonstruovaných soudních procesech , byli odsouzení k nelidským trestům odnětí svobody, zatímco teroristé z území Spojených státu jsou stálou hrozbou pro Kubánskou republiku.

 

Lze si tady přečíst i biografii José Martino, dále pak mnohé články ze zemí Latinské Ameriky. Je zde i plný text vystoupení Bruna Rodrigueze Parrilly, ministra zahraničních věcí Kubánské republiky na zasedání Valného zasedání Organizace spojených národů. 

 

Lze si přečíst i velice hodnotný článek Prof. Dr. Petra Chalupy, CSc., „ O Kubě jinak “, či výpověď starosty amerického New Orleansu, který navštívil Kubu a mohl tak zhodnotit obě přírodní katastrofy, které postihly New Orleans a Kubu, kde doslova řekl, že USA by si měly vzít poučení ze socialistického ostrova, kdy a doslovně řekl, že Kuba odvádí mnohem lepší práci než my v USA. Jsou zde i články věnované Fideli Castrovi.

 

Lze se začíst také do článku „ Mexické mini příběhy “ od Ing. Josefa Štefana předsedy pobočky Společnosti česko-kubánského přátelství z Brna, který také ne tak dávno uskutečnil v Karviné přednášku a besedu o Kubě, která je celá na DVD. Je zde i článek Františka Apfelbecka, člena Domažlické pobočky SČKP, který se před více jak dvěma roky přihlásil na mojí emailovou adresu a hledal nejbližší pobočku jeho místa bydliště, dnes vím, že  na Kubě mnohé aktivity, mezi jinými ve spolupráci s univerzitou vybudoval a instaloval na univerzitě výpočetní a multimediální centrum, které je před spuštěním.

 

Venceremos číslo 4. ve zkratce zpracoval Januš Adamus