Jdi na obsah Jdi na menu
 


Komentujeme Venceremos č. 1 / 2010

26. 5. 2010

Komentujeme Venceremos č. 1 / 2010

 

Tak jako v každém čísle si můžeme přečíst úvodní slovo a komentáře z péra redaktora Milana Havlíčka, který v krátkostí provází články tohoto vydání. Je třeba poděkovat Milanu Havlíčkovi za tuto záslužnou a kvalitně odvedenou práci, která v mnohém inspiruje a dává pohled o životě nejen na Kubě, ale v celé Latinské Americe. Lze si jenom přát, aby se rozšířil počet předplatitelů a tím i čtenářů tohoto velice zajímavého čtvrtletníku.

 

Toto číslo je v úvodu věnováno především výroční členské schůzi Společnosti česko-kubánského přátelství, která se konala v lednu tohoto roku v Praze. Samotný článek, který se zabývá průběhem a hodnocením práce a činností Společností za uplynulý rok,  je protkán mnohými, v barvě ilustrovanými fotografiemi, které dotváří velice kladný dojem z celé této konference. Žijeme ve složitém období a tak i SČKP jako každá jiná společenská organizace má mnoho problémů, které je třeba průběžně řešit. O mnohém se diskutovalo na samotné konferenci, padly náměty a návrhy na zlepšení činností, na straně druhé je také pravdou, že ne všechny pobočky v potřebné míře spolupracuji s Výborem, což bylo kritický hodnoceno. Jsou ale i pobočky, které nevykazují vůbec žádnou činnost, či opožděně poslali hodnocení své činností a tak nemohla být jejich práce jakkoliv hodnocená, což se může stát i těm, kdož byli velice dobře v minulostí hodnocení.

 

Výroční členské schůze se mimo jiné zúčastnili milí hosté, především chargé ďaffaires B. Montalvo, St. Grospič, Jos. Šenfeld, Jos. Skála, Hasan Harfo., M. Semelová a další. Zhodnocení činností za uplynulé období provedl předseda Společnosti Ladislav Stránský, ve které se věnoval především mezinárodnímu dění,  ve kterém Kuba získává stale větší podporu navzdory odporu USA. Konstatoval, že se zlepšuji i vztahy mezi Kubou a EU i když i tady jsou země, které preferuji ne zrovna přátelské styky, viz Česká republika a její podpora politice Spojených státu vůči Kubě.

 

V projevu bylo také zmíněno , jaké problémy  Kuba díky stále trvající blokádě ze strany USA a také jaké materiální škody vznikly po hurikánech , jenž se prohnaly Kubou. Přesto to byla Kuba, která sousední Haiti jako první poskytla materiální a zdravotnickou pomoc po ničivém zemětřesení. Solidarita je vysokým krédem Kubánské republiky, což již léta dokazuje na různých úrovních a to nejen v zemích Latinské Ameriky, ale  i v Africe.

 

V další části se předseda zabýval samotnou činností SČKP. Ocenil podporu KSČM, kterou Společnosti dlouhodobě poskytuje, stejně tak, jako Kubánské velvyslanectví, Haló noviny, různá levicová uskupení, časopisu Venceremos a vyzvedl také práci mnohých poboček. Pochválil různé akce, které byly konány po celé zemi, například finanční sbírku ve prospěch hurikány poničené Kuby, solidaritu s Pěti z Miami atd.

 

Kubánská vyslankyně Barbara Montalvo ocenila v krátkém projevu solidaritu, která pomáhá Kubě přežít.  Na závěr jejího vystoupení zazněla Zdravice Kubánského institutu / ICAP / s poděkováním za naší podporu Kubě.

 

Jiří Rajek přednesl zprávu o činnosti Výboru na obranu „ Pěti “ kubánských hrdinů, kteří byli ve zinscenizovaném a politický motivovaném soudním procesu odsouzení v USA k trestům, které přecházejí lidské myšlení.

 

Dále byly přednesené zprávy o hospodaření Společnosti a činností poboček, zde bych chtěl  podotknout, že ne vždy je tady shoda, mnozí dělají mnohé, ale na první pohled to není až tak viditelné, přesto fungují, pracuji a odvádějí dobrou práci. Jde i o práci na mezinárodním poli, která nese pomoc, ale i spolupráci s Kubou. Stejně tak lze hodnotit i obranu Kuby a jejich zájmů, která je písemnou formou zasílána různým světovým organizacím, jako je OSN a další. Je to samozřejmost, se kterou se není třeba chlubit, ale je ji třeba odvést. V této souvislosti, se tady hovoří o nečinností, ale není to zase až tak pravdivé tvrzení.

 

 

Na výroční členské schůzi pak bylo v diskusních projevech mnohé řečeno, je se tedy třeba zamyslet nad tím jak dál, co zlepšit v práci výboru i v práci jednotlivých poboček.  Na závěr výroční konference byl schválen plán práce, zvolen nový výbor SČKP, revizní i kontrolní komise a přijato usnesení, jehož součástí je i společné Prohlášení k pokusům o rozvrácení Kuby.

 

 

Toto Prohlášení k pokusům o rozvrácení Kuby, které bylo přijato na výroční členské schůzi Společnosti česko-kubánského přátelství, je prezentováno hned na následných stránkách čtvrtletníku Venceremos.

 

Je zde prezentována zpráva o činnosti a stavu naších poboček, kterou na výroční členské schůzi přednesla tajemnice SČKP, Věslava Kedyková.

 

Další stránky jsou pak věnované ocenění „ Pěti “ kubánským hrdinům, ale také chronologický uspořádanému příběhu, který se týká právě této „ Pětice “, je se opravdu do čeho  začíst.

 

Jako každé vydání Venceremosu, jsou prostřední stránky věnované Kubě, její spolupráci s jinými zeměmi, hovořící také o solidaritě Kuby k jiným zemím, samozřejmě v této době je to především všemožná pomoc zemětřesením postihnuté Haiti. Jsou to opravdu velice hodnotné články.

 

V další části čtvrtletníku se lze začíst do článku, který je věnován návštěvě velvyslance Bolívarské republiky Venezuely, jeho excelence Victora Juliana Hernandeze Leona v Brně. Je zde uveřejněn projev prezidenta Kubánské republiky Raúla Cstra Ruz k 50. výročí Revoluce, či „ Poselství “ Komunistické strany Kuby. Ekonomické a hospodářské zprávy z  Kuby, ale také stručné zprávy z  Latinské Ameriky. Lze si také přečíst, jaká přání má pro letošní rok chargé ď affaires Kubánské republiky Barbara E. Montalvo. Je zde také otištěn velice zajímavý článek „ O Kubě jinak “ prof. Dr. Petra Chalupy, CSc., nebo „ Mexické mini příběhy “ od Josefa Štefana a další velice zajímavé články .

 

Věřím, že každého čtenáře čtvrtletník Venceremos osloví již proto, že je zde opravdu mnoho kvalitních informaci i článků o Kubě a zemích Latinské Ameriky.

 

 

Zpracoval Januš Adamus