Jdi na obsah Jdi na menu
 


Playa Girón - památník hrdinství

13. 1. 2007
                               Playa Girón - památník hrdinství kubámského lidu.

 Abychom plně pochopili  význam události, ke kterým došlo před desetiletími na Playa Girón, na amerických maspách nazývanou  Zátoka sviní, musíme se krátce vrátit do období před ními.

         Koncem roku 1958 zlomily revoluční síly, vedené  Fidelem Castro, poslední odpor ozbrojených sil generála Batisty a 1. ledna 1959 vstoupily vítězně do Havany. Konec režimu nenáviděného diktátora ovšem znamenal i konec neokoloniální nadvlády USA. Kuba získala opravdovou nezávislost a svou suverenitu dala najevo přijetím několika zákonů, které podlomily ekonomickou moc  amerických vlastníků nad hospodářstvím země. Hlavním z nich byl  " Zákon o agrární reformě ", na základě kterého bylo předáno  malým rolníkům  2.800.000 ha půdy do bezplatného užívání. Velká část této půdy byla do té doby majetkem amerických cukrovarnických společností.
  
        Pro USA to  byla záminka pro zrušení kvóty na dovozy kubánského cukru a pro vydání zákazu obchodů s Kubou. CIA pod vedením Allana Dullese připravila plány na svržení režimu Fidela Castra. Jak vyplývá z odtajněných dokumentů, dne 17. března 1960 podepsal prezident Eisenhower dokument nazvaný " Program utajovaných akcí proti Castrovu režimu ". Hlavní zbraní mělo být embargo, jehož cílem bylo vyhladovět  kubánský lid, zbavit jej přístupu k lékům a důležitým životním  potřebám, vyvolat tím v zemi rostoucí beznaděj a podnítit lidové povstání, které by svrhlo revoluční  vládu. Další variantou se stejným cílem obsahoval " Plán Pluto ", který byl dodatkem k prezidentem podepsanému návrhu CIA. Ten předpokládal vytvoření diversních skupin, určených pro rozvrácení hospodářství země prováděním sabotáží a k šíření teroru mezi obyvatelstvem prostřednictvím vražd, útoků na obchodní a kulturní objekty a na představitelé režimu na všech úrovních / odkud toto jenom známe, není to obdoba padesátých let u nás /. Po vyvolání chaosu v zemi měla následovat invaze, která by vyvrcholila lidovým povstáním, jmenováním vlády v exilu, její žádostí o přímou intervenci USA za účelem obnovení pořádku v zemi a svržení revoluční vlády.

        Po prezidentově souhlasu přistoupila CIA okamžitě k jeho realizaci. Došlo k bombardování 12 cukrovarů, z letadel byly zapalovány plantáže cukrové třtiny, požárem byl zničen největší obchodní dům v Havaně El  Encanto, při dětském představení bylo zapáleno kino Riego, došlo k výbuchům na lodi La Coubre, při kterých zahynulo 110  námořníků a  přístavních dělníků. po celém území Kuby byly vytvářeny kontrarevoluční bandy teroristů a diverzantů. Celkem jich bylo 229 a čítaly přes 3.900 příslušníků. Za pomoci letadel a lodí jim CIA do konce roku 1960 dodala přes 150.000 liber zbraní, munice, trhavin, prostředků spojovací techniky a dalšího vojenského materiálu. Jejich hlavní síly byly strategicky rozmistěny ve středu Kuby v pohoří Escambray, odkud  mohly poměrně rychle a snadno přijít na pomoc silám plánované invaze.