Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pravda o CIA a jejich teroristech II.

19. 8. 2007

Ústředí CIA mi oznámilo, že se Fidel Castro chystá do Chile

 

Terorista Veciana řekl, že jej jednoho dne kontaktovalo ústředí CIA a řeklo mu, že Fidel Castro se chystá do Chile. Zároveň se mě ptali, zdali by byl ochoten připravit a organizovat vražedný útok na život Fidela Castra. "Já jsem byl tohoto času již čtyři roky " zakonzervován " v Bolívii a do doby, než mně kontaktovali z Peru jsem nesledoval nic, co se týkalo Castra.

 

Americká agentura si vzala  na starost kontakt a sladění koordinace s chilskou policií, se kterou osnovala i spiknutí proti demokratickému režimu socialistického prezidenta Salvadora Allenda. Veciana řekl, že byl v této souvislosti poinformován, aby plně důvěřoval dvojici lidí z chilské policie, kteří jej měli v této souvislost navštívit. Na přímý dotaz, zdali jedním z těchto lidí byl policejní plukovník Eduardo Sepúlveda,  velice tajemně řekl, " nemohu Vám potvrdit, že to bylo právě Sepúlveda, nebo někdo jiný ". Později řekl, že to mohl být i Sepúlveda, ale že oni stejně používali falešná jména.

 

Tito pánové mě v La Paz navštívili, aby se  mnou seznámili a v této souvislosti jsme měli další dvě schůzky. Informovali mě o návštěvě Fidela Castra v Chile a seznámili mě s pravděpodobnými místy pobytu, které byly naprosto precizně rozepsané. Podle jejich informací měl byt Fidel Castro v Chile dva týdny a oni mi potvrdili, že jsou ochotni se mnou na tomto atentátu spolupracovat  

 

" Byl jsem organizátorem "

 

Za dobu tří hodinové relace tohoto vysílání jsme prošli třemi odděleními rozhlasové stanice. Veciana kladl důraz na to, že to byl on, kdo vypracoval plán a vedl operaci, kdežto konkurenční plán operace z Caracasu, kterou inicioval Luis Posada Carriles a kterou také zajišťovala CIA zavrhl.

 

Několikrát zdůraznil, že on byl hlavním organizátorem a taký se opakovaně vyjádřil o nespokojeností s jeho chilskými komplici. Několikrát jsem je žádal o podporu, ale tu mi oni nikdy nedali. Žádal jsem je o dodání policejních uniforem a o další potřebné materiály a prostředky. Oni mi však řekli, my jsme ochotni Vám poskytnout jenom informace.

 

Kde tedy Veciana nalezl podporu, kterou potřeboval ? Samozřejmě v Miami. To město bylo vždy velkou zásobárnou různých zabijáků, teroristů a  spiklenců, kteří po dlouhá léta pracovali v žoldu CIA. S hlavou nahoře pak předeslal, že takovouto velkou partou byli jeho kámošové z organizace ALPHA 66, jejíž kancelář je na  Flager Street. Posílal jsem jim kódované telegramy…., jsou tam totiž ještě lidé, kteří chtějí pomáhat, ale také připravení pro práci v různých operacích. Veciana se s konečnou platností rozhodl odcestovat do místa, které je ještě doposud svatostánkem kontinentálního  terorismu. Andres Sargent Nazario, vedoucí ALPHA 66 dodal, „ my různě smýšlející lidé “, vybráni pro tuto akci jsme si uvědomovali, že po vražedném útoku na Fidela Castra nás čeká to, čemu se říká sebevražda.

 

" ZABIJÁCI " :  OSTROVANÉ DOMINGUEZ  a  MARCO RODRIGUEZ

 

Veciana se po čtyřech dnech vrátil zklamaný do Bolívie. Nicméně přijal novou kódovanou zprávu od Sargenta, který hlásil, že našel dva jedince, kteří jsou připraveni ke konspiraci.

 

"Já jsem se vrátil do Miami ", ti dva lidé byli přičlenění ke skupině Orlando Bosche a měli pracovat u Poder Cubano (Boschova skupina) v CORU. Pokud si vzpomínám, pak Dominguez byl " ostrovan " a mám dojem, že se jmenoval Antonio, druhý pak Marco Rodríguez. Já jsem jim poskytl veškeré prostředky, které jsem obdržel od tamních úředníků, aby se dostali do Venezuely.

 

Plán byl následující : měl jsem přeškolit ty dva zabijáky za televizní kameramany a následovně je infiltrovat do tiskového centra v Santiagu de Chile, kde se měla konat konference s Kubánským prezidentem. Toto byl plán, který byl osnován CIA, potvrdil Venciana.  CIA navrhla kamerovou ideu.. / zbraně zamaskované do kamer / a navrhli uskutečnit atentát s využitím tiskové konference, na které by mohlo být přítomno 600 až 700 novinářů.

 

Veciana dodal, že personál CIA se účastnil veškerých příprav na tento pokus o atentát. Později skupina spiklenců byla doplněná o další lidí, kteří byli doporučeni jako experti. Ti měli rozhodovat o tom, co lze a co nelze  v konkrétních případech udělat.

 

Potřebovali jsme někoho, kdo ví, jak to chodí na kubánských tiskových konferencích, ale také někoho, kdo by případně pomohl s propašováním zbraně při možné kontrole. Navíc zbraň by musela být ukrytá v kameře, to pro případ, že by došlo před tiskovou konferenci k možné kontrole, či dočasného vyklizení tiskového centra a kamerová technika by zůstala uvnitř, tedy aby nedošlo k objevení zbraně, přiznal Veciana.

 

Tak byli Dominguez a Rodriguez vycvičení jako kameramani a já jsem dostal od televize pověřovací listy. Příprava obou teroristů byla opravdu pečlivá. Navíc museli být i jazykově způsobili, protože oba byli Kubánci, museli tedy znát venezuelský jazyk.. Proto byli v Caracasu, kde měli 60 a 90 denní kurz jazyka, aby nebylo poznat, že jsou Kubánci, ale že jsou Venezuelci.

 

Veciana byl pak dotázán : "Jako nálepku by měli tito dva atentátnici dostat ? Mělo by se říci, že to jsou střelci, zabijáci, nebo vrahové. Venciana překvapivě otevřeně odpověděl: Dobře, já bych je nazval úkladnými vrahy. Byli to lidé, kteří pracovali pro Orgando Bosch.

 

Oba najatí vrahové přijeli do Santiaga de Chile dlouho před tím, než měl přijet Fidel Castro, jinými slovy, měli se aklimatizovat a začali dotazovat chilskou vládu jako kdyby byli venezuelští novináři."

 

Auto z diplomatickou značkou ... se zbraněmi !

 

"Zanechal jsem v diplomatickém autě amerického velvyslanectví  v La Paz zbraně pro Limu, ", Veciana náhle přiznal, že i další agenti CIA ze Spojených států, se chtěli připojit k tomuto spiknuti.

 

" Pronajali jsme apartmá v Huerfanos Street v Santiago, kde se Dominguez a Rodriguez chystali zatušovat své pravé poslání a začali pracovat coby novináři. Setkávali jsme se s nimi na hranicích Chile a Peru v Arequipa, odkud jezdili zpět  do Santiaga.

 

"Zatímco my jsme byli zde, já jsem mohl jen minimálně podporovat základní trojici lidí, kteří jediní věděli, co potřebuji, abych byl spolehlivě pohyblivý.

 

Veciana se vrátil ke své vlastní verzi ideji " obviňovat z plánovaného atentátu Sovětský svaz ". Někdo navrhl mě: tedy toho, kdo bude obviňovat za Castrovu smrt, kdo nachystá vydání veřejného prohlášení? Pojďme svádět vinu na Sovětský svaz, toto obviňování či očerňování, se z mé strany zdálo být dobrým nápadem.

 

Bylo mi řečeno, abych jel domů a požádal o adresu údajného agenta KGB, který pracoval jako profesor na Centrální Universitě v Caracasu. Měl jsem mu podstrčit snímky zavražděných, tedy těch, kdož byli na našem účtu a toto by pak mohlo být naaranžované na lidí, kteří byli jakkoli spojení s KGB.

 

A co se dělo mezitím s Luisem Posadou Carrilesem? Posada nechtěl mít nic do činění s tímto, řekl Veciana s trochou opovržení pro aktuálního hrdinu Miamské mafie. "On se vychloubal svou proti Castrovskou činností a svými aktivitami ", on toto komentoval názorem, že CIA jej učila držet sebe nějakým způsobem " zaškatulkovaného."

překlad Januš Adamus