Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zpráva pro Výroční členskou schůzi

23. 1. 2012

Zpráva pro Výroční členskou schůzi 

Chtěl bych Vás všechny zde přítomné pozdravit jménem svým i jménem členů pobočky Společnosti česko-kubánského přátelství v Karviné a popřát Vám zdárný průběh jednání této výroční členské schůze.

Jsme sice, co se týče členské základny, menší pobočkou a dá se říci, že mnohým pobočkám závidím, kolik mají členů, přesto je o nás v okrese Karviná slyšet. Žel zdá se, že naše občanská společnost nemocná dobou, ve které žijeme, sice začíná vnímat problémy doby a života v ní, ale přestala vnímat pojem slova solidarita, stejně jako problémy druhých národů a národností. V této zemi bohužel nezvítězila pravda a láska, ale sobectví, zlo, lež a nenávist.

V loňskem roce, jsme se sešli celkem tři krát, projednali jsme došlé materiály, diskutovali o našich možnostech, psali dopisy a emaily, kterými jsme oslovovali nejen politiky, ale i mezinárodní organizace s žádostmi, aby se celou svou váhou  přičinili k propuštění vězněných kubánských přátel, jenž jsou za obranu své země již dlouhá  léta vězněni ve věznicích Spojených států.

Uskutečnili jsme besedu v Havířově, kde díky spolupráci naší pobočky se Společnostmi česko-ruského přátelství a Levicového klubu žen z Havířova, kde díky Magistrátu města, nám byly poskytnuté prostory i projekční technikou k této přednášce a besedě. Tuto besedu, na podzim loňského roku, u nás opět udělal a to již podruhé soudruh Štofan z Brna. Musím říci, že beseda měla velký ohlas a ještě dnes, se o ní a její úrovní hovoří, v tom dobrém smyslu slova. Bohužel časové možností dvou hodin uběhly velice rychle a bylo se třeba loučit. Celá beseda je natočena a umístěná na Yutube.  Ta první, která byla dělaná před více jak rokem, byla nahrána na CD a zaslaná výboru do Prahy. Kvalita přednášek a besed, je opravdu velice vysoká a z tohoto místa bych chtěl poděkovat s. Stofanovi za jeho vklad do propagace Kuby a života tamní občanské společnosti.

Snažíme se propagovat Kubu rozšiřováním písemných seriálů, které kopírujeme, mnohé píší sám, nebo je překládám z internetových stránek. Jsem pravidelně zván na okresní konferenci KSČM, kde vždy informuji o činnostech pobočky i o problémech, se kterými se setkáváme, musím konstatovat, že nám OV KSČM  vychází všestranně vstříc. Mnohý z nás, je zároveň i členem KSČM či členem OV KSČM Karviná. Žel pracovní vytížení a mnoho dalších povinností v občanských sdruženích, ale i v ZO KSČM Horní Suchá, kde jsem místopředsedou mi více nedovoluje, to by jinak musel mít den nejméně 36 hodin.

Hostili jsme u nás, v okrese Ayme, později i Barbaru, se kterou jsme v Hornickém muzeu fárali do dolu, aby poznala, co vše obnáší hornická práce a také, abychom jí tímto tvrdým řemeslem ukázali náš hornický okres. Obě byly přijaté primátory měst, Ayme v Karviné a Barbara v Havířově. U příležitostí obou návštěv jsme uskutečnili besedy s občany v Karviné a Havířova. Další návštěvu charge ď affaires Kubánské republiky, rádi v Karviné uvítáme.

Internetové stránky máme od založení, tedy od roku 2004. Dělám je sám, formou psaní článků, kopírováním článků odjinud, či překlady z kubánského tisku či zemí Jižní Ameriky. Máme na stránkách aktuální informace, lze tam sledovat i kubánskou televizi, hlavně diskusní pořady zpravodajství. Jsou tam uložené obrázky z Kuby, máme řadu rubrik, ve kterých jsou čerstvé informace o životě tamní občanské společnosti. Mnoho místa je věnováno blokádě Kuby, stejně tak 5-ti uvězněným Kubáncům, ale i rozkrývání podvratných akci protikubánských sil v USA, v návaznosti na CIA. O této výroční členské chůzi a jejich závěrech budu informovat Okresní konferenci KSČM v Karviné.

            Děkuji Vám za pozornost, Januš Adamus