Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zpráva o činnosti pobočky SČKP Tábor za rok 2010

21. 3. 2011
Zpráva o činnosti pobočky SČKP Tábor za rok 2010
 
Uběhl rok 2010 a naší povinností je bilancovat v naší pobočce to, co se nám podařilo splnit ze závěrů VČS v roce 2009 a v čem máme ještě rezervy. Právě proto jsme se rozhodli konat VČS, podělit se s Vámi členy a sympatizanty o zkušenosti z roku 2010 a zároveň Vás požádat o Vaše názory, možné programové zaměření v naší činnosti a tak prohloubit pravý cíl a podstatu práce SČKP v podmínkách města Tábora. Dnes 12. 2. 2011 proto proběhlo výroční jednání pobočky Společnosti česko- kubánského přátelství.
V úvodu svého vystoupení je nutné říci, jak našim vzácným hostům, tak především Vám účastníkům našeho jednání, že i naše členská základna stárne a myslím si, že se nám nedaří - tak jak bychom si přáli- získávat mladé lidi a ty zapojovat do práce v prospěch pobočky. V tomto směru ale nejsme osamoceni, tak tomu je i v jiných společenských organizacích.
K dnešnímu dni čítá naše pobočka 22 členů. Ceníme si nesmírně toho, že některým z Vás se daří seznamovat Vaše přátele s naší činnosti v prospěch scialistické Kuby a přizvat je na naše jednání. O tom svědčí i skutečnost, že mezi nás dnes zavítali tak významní lidé jak například s. Janouch, předseda protifašistických bojovníků v Táboře, s manželkou. Děkujeme Vám, přátelé.
Vážení přátelé, dovolte mi v této chvíli připomenout smutnou událost, ke které došlo před vlastním dnešním jednáním VČS ,a to, že z našich řad odešel dlouholetý člen pobočky. Jedná se o úmrtí nám všem drahého ing. Jaroslava Tuzara, genmjr. v.v. Genmjr. Tuzar zemřel dne 1.2.2011 a dne 8.2.2011 proběhlo poslední rozloučení s tímto člověkem na místním Táborském hřbitově. Výbor naší pobočky zakoupil kytici se stuhou a nápisem SČKP. Náš předseda tuto kytici položil k ostatním květinovým darům u rakve zesnulého. Výbor naší pobočky děkuje části našich členů za osobní účast na pohřbu. Dovolte mi, abych Vás všechny nyní požádal o poslední uctění památky ing. J. Tuzara povstáním a minutou ticha. S. gen. Tuzar byl jediným členem naší pobočky, který byl v delegaci, osobně přijaté Fidelem a Raúlen Castrovými na Kubě. Děkuji Vám a nyní již k příjemnějším stránkám života naší pobočky.
V roce 2010 jsme pokračovali v zapůjčování DVD nejen našim členům, ale i sympatizantům. Zejména se to týká DVD, zpracovaného známým autorem Michaelem Moorem, který natočil film o zdravotnictví americkém, anglickém, francouzském a na závěr kubánském. Toto DVD bylo zapůjčováno i nečlenům, tj. sympatizantům. Za zajímavost stojí, že tento dokument shlédlo i 7 lékařů na okrese Tábor. Je zarážející, že Ministerstvo zdravotnictví ČR si bere příklad z USA, což je pravým opakem socialistického zdravotnictví na Kubě. Skutečností je, že právě Západními státy kritizovaná Kuba dává v tomto filmu přiklad, jak vypadá lékařská péče na na Kubě. DVD je skutečným obrazem péče zdravotníků v kapitalistických zemích a na Kubě. DVD nám bezplatně poskytl s. Havlíček, a tímto mu děkujeme. Za zajímavost stojí připomenout, že tento Michal Moore jako Američan natočil ještě dva další filmy, a to první s názvem „Kapitalismus“ a druhý „Fahrenheit 9/11!. I tato dvě DVD jsou v majetku naší pobočky u s. předsedy. Je možné si jej od něho vypůjčit.
K těmto všem filmům se M. Moore vyjádřil na brífinku novinářů v Cannes, že v socialismu vidí záchranu dalšího dění na světě.
Další činnost pobočky spočívala v tom, že s. předseda Dvořák zajistil kopírování veškerých materiálů z celostátního výboru ČS-Kubánského přátelství Praha nejen pro naše členy, ale i pro sympatizanty. V tomto bodě chce výbor pobočky SČKP poděkovat p. Dr. Píchové za pomoc při kopírování a rozmnožování těchto materiálů a zároveň za pořizování fotodokumentace z naší činnosti. Její fotografie doplňují naše příspěvky z činnosti pobočky na stránkách Venceremosu.
Činnost pobočky byla i v loňském roce poznamenána iniciativou v podobě toho, že předseda přivezl z Prahy letáčky s názvem „Odsuzuji a žádám“. Letáčky v podobě korespondenčního lístku vyjadřují podporu Kuby EU a zrušení věznice na Guantanamu a propuštění pěti kubánských hrdinů, uvězněných v USA. Tento letáček byl adresován Úřadu české vlády, konkrétně premiérovi RNDr. Petru Nečasovi. Za naši pobočku bylo těchto korespondenčních lístků odesláno celkem 88 kusů, což znamená, že pohlednice byla odeslána i řadou příznivců socialistické Kuby. Kolik těchto lístků skutečně došlo na adresu do Prahy, nám není známo. Nejsme si ale jisti, že při dnešním pravicovém vedení státu tyto lístky na adresu vlády skutečně došly.
V roce 2010 se předseda naší pobočky zúčastnil demonstrace v Praze před velvyslanectvím USA. Tato demonstrace byla organizována na podporu Kuby a za propuštění pěti vlastenců Kuby. Škodou je, že obdobných akcí se účastní pouze náš s. předseda a ostatní členové se o akce nezajímají. V tento den probíhající manifestace byla ještě odevzdána petice, vyjadřující podporu propuštění pěti hrdinů Kuby, Petice byla předána do rukou tajemnice Čs-Kubánského přátelství s. Kedykové za přítomnosti chargé d¨affaire Kubánské republiky Barbary Montalvo Alvares. Na petici se zejména podíleli členové a sympatizanti ze Soběslavi.
Dne 15. prosince 2010 se také předseda s. Dvořák zúčastnil slavnostního rozloučení s naší milovanou B. M. Alvarés, která v ČR po 4 letech ukončila misi a vrátila se zpět na Kubu. Při této příležitosti jí předseda předal dárek, a to kávovou soupravu s dopisem, ve kterém bylo vyjádřeno poděkování za spolupráci a setkání se členy pobočky v Táboře. S. B. M. Alvarés byla nejenom představitelkou lidu Kuby, ale i komunistické strany Kuby. Obrovskou devizou její osobnosti bylo, že dokázala při besedách s lidmi navazovat přátelské vztahy, a tím postupné napomáhala zakládání poboček SČKP v ČR. Proto jsme ji přáli mnoho dalších úspěchů na ministerstvu zahraničí na Kubě. Dopis, předaný s. Dvořákem do jejich vlastních rukou, byl tajemnicí SČKP Praha s. Kedykovou přeložen do španělštiny.
V činnosti pobočky pro r. 2011 vyplývá zejména pokračovat v zajišťování informací, došlých z výboru z Prahy formou kopírování, a předávání těchto jak členům, tak sympatizantům.
Dalším úkolem naší pobočky pro tento rok bude:
- získat další předplatitele Venceremosu z našich členů a sympatizantů.
- budeme žádat i letos od Celostátního výboru v Praze DVD „Pláž Giron“ o nadabování nebo alespoň pořízení titulků. Jde o to, že pokud není DVD opatřeno českým doprovodem, ztrácí na hodnotě. Ucelený zážitek pak není zejména proto, že nikdo z našich členů neovládá španělštinu.
- pobočka vlastní několik CD, DVD a videí ještě z doby s. Pavloviče, který kdysi působil v ČR a v současnosti je velvyslancem Kuby na Slovensku Tyto materiály také půjčujeme do rodin přátel Kuby.
- zároveň Vás tímto žádáme o pomoc při zajišťování překladů DVD do češtiny. Vaši pomoc uvítáme. Nečekejte ale finanční vyrovnání. Jde nám pouze o využití Vašeho volného času.
Závěrem mi dovolte poděkovat jménem svým, ale určitě Vás všech, za celoroční činnost s. Dvořákovi, a přát si, aby všichni členové pobočky našemu předsedovi dle svých možností napomáhali.
S. předsedo, přeji Ti mnoho životního elánu, radosti, ale zejména zdraví v dalších letech. Nám členům přeji rovněž hodně životního elánu a optimismu do života a zájem o naši spřátelenou zemi, socialistickou Kubu.
Děkuji za pozornost.
Předseda: s. Dvořák M.
Jednatel: s. Hejda M.
Naši schůzi navštívil i s. Janouch, předseda protifašistických bojovníků v Táboře, s manželkou. Vystoupil v diskusi a podpořil naše jednání s tím, že máme s Kubou obdobné cíle proti terorismu, násilí a za zrušení embarga a mezinárodní izolace Kuby.

Vystoupení obou hostů, Václava Jumra a Vladimíra Horáka bylo na tak vysoké úrovni, vyčerpávající v oblastech, ve kterých se oba pohybovali a stále pohybují, že se už nebylo možno v diskusi na nic dotázat, jak byly jejich informace vyčerpávající. Za to oběma našim vzácným hostům ze srdce děkujeme.