Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zpráva o činnosti pobočky Karviná

22. 1. 2012

Zpráva o činnosti pobočky Společnosti česko-kubánského přátelství v Karviné.

 

Posílám Vám zprávu o činnosti pobočky v Karviné za rok 2011. Celkem jsme se sešli dvakrát a projednali veškeré materiály, které se týkají naši Společnosti i pobočky. Celkem lze hodnotit naši činnost kladně, splnili  jsme svá předsevzetí i když byly problémy s podpisovými akcemi na  obranu nespravedlivě  odsouzených kubánských  vlastenců, kterou jsme řešili  tím, že  jsme v průběhu  celého roku písemně oslovovali politiky a mezinárodní  organizace s žádostmi o pomoc v této  záležitosti, hlavně pak OSN a  instituce zabývající se  lidskými  právy, žel  tyto instituce  na takovéto  podněty  neodpovídají. Je třeba konstatovat, že je málo pozitivních reakci z jiných politických stran, mimo KSČM a to i co se týče tisku nejen našeho, ale i zahraničního. Přitom by mělo být jakousi samozřejmostí, že z takovýchto sjezdů či konferencí levicových stran a z jejich akcí vzejdou protesty a žádostí o zrušení rozsudků a propuštění těchto   kubánských národních  hrdinu  z věznic USA.

 

Již dlouho čekáme v pobočkách na tři či čtyři obměnné krátké protestní nóty s žádostmi o pomoc, které bychom mohli obměňovat v průběh roku a  tím  burcovat   mezinárodní organizace  k větší  aktivitě  nátlaku na  Spojené  státy  za propuštění těchto nespravedlivě odsouzených kubánských hrdinů. Takto posíláme neustále ty samé protesty, které byly vypracované před několika léty, přitom se mnohdy mění nejen lidé na daných pozicích, či dokonce i adresy těchto organizaci.  Myslím si, že máme dost fundovaných lidí, kteří by byli schopni toto sepsat, my bychom je zkopírovali a v průběhu roku měnili a odesílali. Možná by bylo dobré zjistit, k jakým personálním změnám došlo v průběhu času v těchto v oslovovaných organizacích a zda je ještě  platná  i adresa, nebo zdali nedošlo k její změně. Konstatuji, že v průběhu roku jsme poslali více  jak  padesát  dopisů politikům i mezinárodním organizacím zabývajícími se lidskými právy, odpovědí  od  ani jedné jsme se nedočkali. Je pak otázkou, jak ony mezinárodní organizace  funguji a jak  plní  to, k čemu jsou předurčené.

 

Před dvěma, či třemi léty jsem o tomto problému na výroční členské schůzi diskutoval, žel k nápravě nedošlo, i když  máme  v našich řadách lidi, kteří umí španělsky a anglicky. Je patrné, že ani podpisové akce mnoho úspěchů v této oblasti nepřinášejí.  Od založení naší pobočky máme i naše internetové stránky, které jsou  nejméně  jedenkrát  za  týden obnovované neustále  novými  informacemi  o Kubě a zemích Jižní Ameriky. Pokud  nejsem časově  zaneprázdněn  překládám některé  kratší  články z kubánského tisku, hlavně  pak  z Granmy, mnohdy  jsou na  naších  stránkách  dříve, než  vyjdou třeba v Halo novinách. Čtenář naších stránek, může denně sledovat  kubánskou  televizi, a  pokud  zná  španělštinu, může  se  zaposlouchat   do mnohdy velice zajímavých diskusních pořadů.  Pokud  byly  uskutečňované protestní akce v Praze, vždy se někdo  z nás těchto akci zúčastnil a podal  zprávu o jejím průběhu.

 

V loňském roce jsme uskutečnili ve spolupráci s Levicovým klubem žen a pobočkou Společnosti česko – ruského přátelství v okrese Karviná besedu o Kubě, ke které jsme pozvali našeho přítele ing. Josefa Štefana z Brna. Mohu říci, že přednáška a beseda měla vysokou vypovídací hodnotu, také takto byla i hodnocená, žel opět nám poněkud selhala technika a tak jsme nemohli promítnout některé z filmů. Celou besedu jsme nahráli nahrávací  technikou a tentokráte  byla  prezentována  na YOTUBE, takže  se  dostalo i na ty, kdož  se  besedy z jakýchkoliv důvodu nemohli zúčastnit. 

 

Chtěl bych se zmínit i o písemných materiálech, žel už nemáme zhola nic, i když jsme v průběhu roku přetiskovali v různých podobách materiály o Kubě.  V této souvislostí bych prosil o nachystání nějakých materiálů, které bychom mohli třeba i nějakou formou rozmnožit i když je to dnes všude o financích, ale svépomoci jsme schopni něco v tomto směru udělat. Stačilo by je poslat internetovou adresou, vždy se někdo najde, kdo v pobočce internet ovládá a pak už je na nás, abychom to vytiskli a kolportovali. 

 

Mnoho naších členů mně upozornilo na to, že  internetové  stránky  naší  Společnosti nejsou    tak  často obnovovány, myslím si, že  přeložit  a uložit články z Granmy či jiného  kubánského  tisku není až tak nesnadné či pracné. Žel  jsem  velice  pracovně   vytížený, v tom jsem i  místopředsedou  ZO KSČM v Horní Suché, podílím se na  tvorbě  čtyř  internetových  stránek , píší články a zúčastňuji se mnohých internetových diskusi. Velice  kladně  hodnotím  soubor krásných  fotografii  z Kuby na facebooku od Ludvíka Šuldy, možná  by  bylo možné   napsat  i  mnohé  poznámky  z cest, opravdu krásná propagace Kubánské republiky.

 

 V loňské, roce  jsme  přijali  do naší pobočky za  člena Jaroslava Štiaka z Bohumína, žel  zemřel nám v lednu roku 2011 náš  člen Josef Mertl.

 

Členské příspěvky  byly  zaplacené dne 21. 1. 2012 na  VČS v Praze

 

Stav členské základny SČKP pobočky Karviná jsem poslal  v samostatném emailu, s pozdravem Januš Adamus  pobočka Společnosti  česko kubánského přátelství Karviná.

 

Horní Suchá  12.1.2012