Jdi na obsah Jdi na menu
 


Přátelé socialistické Kuby potvrdili svou solidaritu

25. 6. 2012

Přátelé socialistické Kuby potvrdili svou solidaritu

 

 

V sobotu 21. ledna 2012 se za účasti 130 členů uskutečnila výroční členská schůze Společnosti česko-kubánského přátelství. Jejím hlavním úkolem bylo zhodnotit po roce činnost Společnosti a jejích poboček, určit hlavní úkoly pro tento rok a zvolit nové vedení. Zasedání se zúčastnili také chargé d´affaires Kubánské republiky Fermín Gabriel Quiňones Sanchéz, místopředseda Ústředního výboru KSČM Stanislav Grospič, poslankyně Marta Semelová a senátor Václav Homolka.

Předseda Společnosti Ludvík Šulda ve svém vystoupení poukázal na současné postavení Kuby na mezinárodní scéně, které i nadále posiluje a rovněž na ekonomické a sociální změny probíhající na Kubě v souvislosti s 313 reformami, které přijal VI. sjezd Komunistické strany Kuby v dubnu minulého roku. V další části svého projevu zhodnotil práci výboru a poboček Společnosti ve vztahu k šíření pravdivých a objektivních informací o dění na Kubě a ocenil práci jejích členů, dále se věnoval problematice vydávání čtvrtletníku Venceremos, který jako jedno z mála periodik objektivně informuje o dění na Kubě a v celé Latinské Americe. V závěru pak nastínil akce chystané Společností pro tento rok mezi, které patří putovní výstava věnovaná pětici Kubánců vězněných již třináct let nespravedlivě ve Spojených státech, konání besed o aktuálním vývoji na Kubě a dalších.

Se svou zdravicí rovněž vystoupil chargé d´affaires Kubánské republiky, který poděkoval českým přátelům Kuby za jejich solidaritu s kubánským lidem. Tajemník Českého výboru pro osvobození Pěti Vladimír Sedláček pak informoval o činnosti výboru a mezinárodních aktivitách za osvobození pěti kubánských hrdinů - bojovníků proti terorismu, nespravedlivě uvězněných v USA. Člen výboru Společnosti Milan Krajča seznámil účastníky s pozdravným dopisem pro partnerský Kubánský institut přátelství mezi národy, ve kterém čeští přátelé Kuby píší: „Chceme vás ubezpečit o naší plné solidaritě s vaší nádhernou zemí a jejím statečným lidem. Obdivujeme hrdinství vašeho národa, který se tváří tvář imperialismu dokázal vzepřít a uhájit svou suverenitu a socialismus.“ V následné diskusi seznámili jednotliví předsedové poboček Společnosti ostatní účastníky s činností svých organizací a vyměnili si poznatky ze své nelehké práce. V diskusi byly kupříkladu oceněny internetové stránky Společnosti, které na adrese www.kubadnes.cz přinášejí pravidelné informace o dění na Ostrově svobody, v celé Latinské Americe, ale i z každodenní činnosti Společnosti česko-kubánského přátelství.

V závěru jednání jeho účastníci zvolili nový výbor Společnosti a členy revizní komise a přijali usnesení, kde kromě jiného uložili výboru Společnosti nadále informovat širokou veřejnost ČR o aktuální situaci na Kubě a o jejím mezinárodním postavení a v souvislosti s tím obracet se na parlament a vládu ČR s požadavkem, aby ve vztahu ke Kubě důsledné dodržovala všeobecně platné normy mezinárodního práva, zejména zásady vzájemné rovnosti, svrchovanosti a nevměšování do vnitřních záležitostí. Jedním z hlavních úkolů pro členy Společnosti pak zůstává i nadále předávat informace o životě Kuby co nejširšímu okruhu sympatizantů, zvlášť mládeži a dalším občanům ČR.