Jdi na obsah Jdi na menu
 


Mise proti teroru.

31. 8. 2008

Mise proti teroru.

 

Kubánští vlastenci byli odsouzení v USA za boj proti terorismu, který je páchán z území Spojených státu proti jejich vlasti. Hrdinně bojovali proti stejnému terorismu, proti němuž tak vehementně a všemi dostupnými prostředky bojují Spojené státy se svými spojenci po celém světě. Je s podivem, že samé Spojené státy tento terorismus uplatňuji proti jiným zemím a to ve všech jeho podobách,  podporují jej a financuji a to i na  svém vlastním území.  

 

Všechny násilné akce organizované z USA extrémními skupinami kubánského původu a podporované vládami USA nutí Kubu hledat možnosti, jak zabránit tomuto nebezpečí a nedopustit usmrcení nevinných lidí.

 

 

Proto pět kubánských vlastenců proniklo do vedení ozbrojených žoldáckých organizací ve městě Miami s cílem odhalovat jejich teroristické plány proti Kubě.

 

11. září 1989 byla skupina zatčena FBI. Pětice byla uvězněná v celách určených pro nebezpečné vězně s nemožností se spojit se svými příbuznými a obhájci. Současně byl jim i jejich advokátům odepřen přístup k veškeré dokumentaci je obviňující.

 

Během 17- ti měsíců byli drženi v místech označovaných vězni jako „ díry “ tedy v kobkách určených pro trestání neukázněných vězňů, což žádný z Pětice nebyl.

 

Protikubánské pravicové kruhy rozpoutaly současnou lživou a zuřivou propagandistickou kampaň představující Pětici jako nebezpečné nepřátelé americké společnosti s cílem ovlivnit v Miami porotu i veřejné mínění / odkud my to známe, přece i u nás pravicová propaganda jde stejným směrem /. To také odhalili obhájci Pětice a podali radu žádostí o změnu místa procesu, což bylo neustále odmítano.

 

Soudní jednání bylo zahájeno na podzim roku 2000 a skončeno sedm měsíců poté v červnu 2001. Bylo předvoláno více jak 70 svědků.

 

Obvinění

 

Původní obžaloba byla sestavena z následujících obvinění : spiknutí s cílem špionáže, obvinění z příslušnosti bezpečnostní organizaci cizího státu bez ohlášení se americkým úřadů, a užívaní falešné identity. Později byl Gerardo Hernándes Noredo obviněn i ze spiknutí s cílem vraždit.

 

Nepřátelské prostředí v Miami bylo tak silné, že advokáti ex offo žádali uskutečnění soudního jednání v kterémkoliv jiném státě USA, kde by byla naděje pro řádný soud, na který by nebyl činěn nátlak.

 

Federální soudkyně Joan Lenardová, která byla pověřena řízením procesu odmítla žádosti obhajoby , aniž by poskytla jakékoliv vysvětlení, přestože věděla o nátlaku a hrozbách členů poroty ze strany kubánsko- amerických živlů.

 

Dvanáct členů poroty bylo vybráno z více jak stovky občanů, kteří při pohovorech k výběru do poroty byli vždy dotazováni na politické problémy, zvláště na to, zda jsou nebo byli proti americké hospodářské blokádě Kuby. Pokud dali negativní odpověď, nemohli se stát členy poroty.

 

Nevinní nebo vinní ?

 

V průběhu jednání bylo prokázáno, že obvinění neohrožovali bezpečnost amerických občanů, ani že se nezajímali o tajné údaje týkající se bezpečnosti USA, ani že by způsobili jakoukoliv škodu americkým civilním nebo vojenským místům. Vysocí důstojníci FBI a Jižního velitelství přiznali bez jakýchkoliv pochyb, že Pětice neprováděla špionáž proti této zemi.

 

Obhajoba jasně dokázala, že vážná obvinění Geparda Hernándeze Nordela ze spiknutí s cílem vraždy spojené s incidentem letounů narušujících kubánský vzdušný prostor 24.2.1996 bylo zcela falešné. Byl odsouzen za čin, se kterým neměl nic společného a který byl zcela v pravomoci kubánské vlády rozhodnuté legálně chránit své území a nezávislost.

 

Vyvrcholení

 

Po šesti měsících soudního jednání v prosinci 2001 byli prohlášeni vinnými ve všech vznesených obviněních. Hlavní obviněný Gerardo byl odsouzen ke dvěma doživotním trestům a 15 rokům vězení. Antonio Guerrero a Ramón Labaniňio byli odsouzeni na doživotí a 10 a 18 dalších let vězení, Fernando González a René González byli odsouzeni na 19a 15 roků

 

Bojovníci proti terorismu byli odděleni a umístěni ve věznicích stovky kilometrů od sebe. René a Gepardovi je odmítnuto setkání se se svými manželkami již deset roků, čímž je porušováno americké zákonodárství i obecná pravidla pro uvězněné. Co na to naší humanisté a bojovnici za svobodu disidentů, kteří za peníze a ve spolčení s cizími mocnostmi destabilizuji státní zřízení na Kubě, kdy mnohý z nich se podílel na špionáži proti vlastní zemí či na teroristických akcích proti kubánské republice. Co na to političtí vězní bývalé Československé socialistické republiky, není je nějak slyšet, jim to zřejmě nevadí, že jsou zde evidentně porušovány všechny zákony a to i proti lidskostí. Bojovník Havel mlčí, co jiného by mohl člověk od takového „ humanisty “ očekávat.

 

Nespravedlivě odsouzení kubánští vězňové se okamžitě odvolali proti rozsudku k 11. obvodnímu soudu v Atlantě ve státě Georgia. Tam po pečlivém prostudování dokumentů trojice soudců 9. srpna 2005 uveřejnila podrobný 93 stránkový  rozbor o procesu a předložených důkazech. Současně zrušila původní rozsudek se zdůrazněním, že se v Miami nekonal spravedlivý soudní proces.

 

Bylo nařízeno nové soudní přelíčení. Kromě toho bylo přiznáno, že základní práva obviněných byla porušená. Soud poprvé v historii amerického soudnictví přijal důkazy předložené obhajobou, týkající se teroristické činnosti prováděné proti Kubě z Floridy současně s uvedením úlohy Posady Carrilase a jeho označení jako teroristy.

 

 Tento rozsudek tři soudců odvolacího soudu samozřejmě vyvolal překvapení ve vládě George W. Buse. O něco dříve i Pracovní skupina o nezákonných zatčeních Komise pro lidská práva OSN 27.5.2005 označila zatčení pěti Kubánců za nezákonné a požádala vládu USA, aby přijala okamžité opatření pro vyšetření případu.

 

Nicméně bývalý poradce G.W.Bushe a současný ministr spravedlností USA Alberto González přijal neobvyklé rozhodnutí a předložil požadavek na 12 soudců 11. obvodu s žádostí o přezkoumání rozhodnutí apelačního soudu, což je nenormální postup, zvláště když tři soudci vyslovili souhlasně jeden názor. Pětice kubánských vlastenců je stále ve vězení.

 

Nová žádost o odvolání podala obhajoba 20. srpna 2007. Federální odvolací soud USA potvrdil až 4. června 2008 odsouzení pětice kubánských bojovníků proti terorismu, kteří jsou od roku 1998 zavření ve věznicích v USA. Soud sice anuloval obvinění vznesená proti třem z nich, Ti však mají být opět souzeni v Miami, tedy jediném městě, kde pro jeho podjatost neměli být souzení vůbec nikdy. Obnovení soudního procesu s René Gonzálezem / 15 let / a s Gepardem Hernándezem / dvojnásobný trest doživotí plus 15 let / odvolací soud úplně zamítl.

 

Hnutí za osvobození kubánských národních hrdinů

 

Podle  údajů z prosince  roku 2006 je ve více, než 90-ti státech 290 výborů požadujících osvobození Pětice. Dne 30. srpna 2005  6 000 osobností z různých  zemí světa, včetně devíti nositelů Nobelovy ceny, zaslalo otevřený dopis generálnímu prokurátorovi USA s žádostí okamžitě propustit uvězněné. 11. ledna 2006 Amnesty International zaslala dopis vládě USA, ve kterém uvádí, že odmítnutí viz pro Olgu Salanuevovou a Adrianu Péretovou, manželky René Gonzáleze a Gerara Hernándeze, je dodatečný trest odporující humánnímu jednání vůči vězňům a jejich rodinám. V dopise jsou rovněž dotazy týkající se záruk soudního procesu v Miami.

 

Teroristické akce

 

Terorismus prováděný extremistickými skupinami kubánského původu v Esa znamená skutečné a citelné nebezpečí i pro vlastní zájmy Američanů. Spáchané zločiny těmito skupinami jsou uváděny i v oficiálních amerických dokumentech a byly publikovány v tisku  včetně potvrzení plánů a jejich uskutečnění ze strany jejich autorů jako, např.  uložení nálože a výbuch v letadle kubánské letecké společnosti za letu, který usmrtil 73 cestujících v říjnu 1976

 

Existovalo mnoho důvodů pro vyslání pěti vlastenců, jejichž úkolem bylo zabránit dalším teroristickým činům. Na území USA bylo zaznamenáno mezi lety 1959 a 2002 okolo 360 teroristických akcí prováděných těmito bandami. USA jsou po Kubě nejvíce postiženou zemí těmito akcemi.

 

Lze je i číselně vyjmenovat -:

 

15 - bylo provedeno ve Washingtonu ,D.C.; 59 - ve městě New York ;179 - v Miami ; 28 – v Portoriku ; 11 v New Jersey ;

V roce 1980 byl zavražděn v New  Yorku kubánský diplomat Félix García Rodríguez teroristickou skupinou Omega 7.

Proti Kubě z Miami  byly v daném období provedeny například tyto teroristické činy :

 

V letech 1990 – 2000  více jak 40 akcí – pokus o útok, nebo pokus o proniknutí teroristických skupin. Pět teroristických útoků proti kubánským hotelům provedených s pirátských  člunů a teroristickými komandy, které pronikly do země a to od října 1992 do května 1995, tedy mnohem dříve, než Posada Carriles a extrémistická Národní kubánsko-americká nadace počali najímat žoldáky pro zahájení teroristické kampaně proti zahraničním turistům na Kubě. V Havaně vybuchlo 10 bomb v turistických střediscích, při jedné z těchto akcí zemřel mladý Ital Fabio Di Celmo.

 V 39 – ti případech došlo k porušení vzdušného prostoru Kuby letadly vyslanými z Miami a to mezi únorem1992 a březnem 1996. Většina těchto  letadel přelétávala hlavní město Kuby Havanu a další místa hustě obydlená, přičemž shazovala proticastrovské letáky a vyvolávala neklid mezi obyvateli.

 

PĚT MLADÝCH PROFESIONÁLŮ SE ROZHODLO VĚNOVAT SVÉ ŽIVOTY DALEKO OD SVÉ VLASTI BOJI PROTI TERORIZMU VE MĚSTĚ MIAMI V AMERICKÉM STÁTĚ FLORIDA, ODKUD POCHÁZÍ VĚTŠINA AGRESIVNÍCH AKCÍ PROTI KUBĚ.

 

Jsou to: Antonio GUERRERO , Fernando GONZALEZ , Gerardo HERNANDEZ, Ramón LABANINO a René GONZALES

Antonio GUERRERO, narozen r. 1958 v Miami, stavební inženýr, básník, otec dvou synů,
Fernando GONZALEZ, narozen r. 1963 v Havaně, ženatý, absolvent Institutu mezinárodních vztahů při ministerstvu zahraničních věcí Kuby,
Gerardo HERNANDEZ, narozen r. 1965 v Havaně, ženatý, absolvent Institutu mezinárodních vztahů při ministerstvu zahraničních věcí Kuby, karikaturista,
Ramón LABANINO, narozen r. 1963 v Havaně, ženatý, otec tří dcer, absolvent fakulty ekonomických věd Havanské univerzity,
René GONZALES, narozen r. 1956 v Chicagu, USA, ženatý, otec dvou dcer, pilot a letecký instruktor
.