Jdi na obsah Jdi na menu
 


Embargo USA vůči Kubě jako součást nevyhlášené války proti vítězné kubánské revoluci

14. 11. 2008

Embargo USA vůči Kubě jako součást nevyhlášené války proti vítězné kubánské revoluci

1. Krátká historie počátků ekonomické agrese USA proti Kubě

Ekonomická agrese USA proti Kubě začala mnohem dříve, než byl přijat zákon o embargu na hospodářské, obchodní a peněžní styky s Kubou. Podle amerických dokumentů, odtajněných v r. 1991, na schůzi Národní bezpečnostní rady konané 23. prosince 1958, za přítomnosti prezidenta Eisenhowera, prohlásil tehdejší ředitel CIA Allen Dulles: "Musíme zabránit vítězství Fidela Castra". Tři dny potom dal prezident rozkaz, aby všechny operace proti Kubě byly přísně tajné a aby informace o nich nebyly předávány ani Národní bezpečnostní radě.

Na odvrácení porážky revoluce bylo již pozdě. Ale těsně před vstupem revolučních jednotek do Havany došlo k uloupení státního pokladu Kuby a jeho převezení do bank USA. Šlo o částku 427 milionů dolarů ve zlatě a zlatých mincích. Následné žádosti kubánské Národní banky o vrácení pokladu nebo o půjčky na posílení kubánské měny, která v důsledku krádeže ztratila krytí, byly zamítnuty. Po vyhlášení zákona o agrární reformě ze 17. května 1959, který obsahoval ustanovení o rozumných a dostupných náhradách za konfiskované pozemky, vláda USA znovu odmítla vydat uloupené prostředky, které mohly sloužit k výplatě náhrad, a cynicky prohlásila, že trvá na okamžitém a plném proplacení náhrad v efektivu.

V červnu 1959, na schůzi svolané státním departamentem k posouzení protiopatření vůči zmíněnému zákonu, bylo rozhodnuto zaujmout co nejtvrdší pozici. za nejlepší způsob k prosazení amerických požadavků byl vybrán ekonomický nátlak. Bylo doporučeno zrušení kvót na dovoz kubánského cukru, který byl z 80% vyvážen již přes sto let do USA. Tehdejší státní sekretář Herter označil přijaté závěry za "opatření ekonomické války".

Hlavním cílem těchto opatření ovšem nebylo donutit Kubu vyplatit náhrady za znárodnění pozemků. pravé záměry prozradil 6. dubna 1960 vysoký funkcionář státního departamentu L.D.Mallory. Prohlásil: "Jediný způsob, jak zbavit novou vládu vnitřní podpory, je vyvolat rozčarování a beznaděj v důsledku hospodářských obtíží. Musíme použít okamžitě jakékoliv prostředky k oslabení ekonomiky Kuby. Nejlepší způsob je zbavit Kubu půjček a dodávek, tím snížit reálné mzdy a hodnotu peněz a vyvolat tak hlad, beznaděj a následné svržení vlády."

V březnu 1960 schválil prezident Eisenhower plán tajných akcí a hospodářských sabotáží proti Kubě. Vláda USA vyzvala země západní Evropy a Kanadu neposkytovat žádné půjčky ani bankovní úvěry Kubě. V důsledku tohoto nátlaku zrušila skupina evropských bank příslib 100 milionů dolarů.

6. července 1960 zrušil Eisenhower kvóty na kubánský cukr. Kuba tím ztratila možnost získat prostředky na nákup potravin, léků, pohonných hmot, náhradních dílů a surovin nezbytných pro normální chod země.

2. Dopady embarga USA na ekonomiku Kuby v letech 1959-89

Odpovědí Kuby na zrušení kvót byl zákon 851 ze srpna 1960, kterým bylo vyvlastněno a znárodněno 26 největších amerických společností na Kubě. S výjimkou cukru probíhal obchod mezi Kubou a USA normálně. V říjnu 1960 zakazuje vláda USA vývozy na Kubu. Výjimku tvoří potraviny, léky a zdravotnické potřeby a zařízení, které smějí vyvážet pouze firmy, které na to mají generální licenci. Dovozy z Kuby zůstávají bez omezení.

Situace se vyostřuje v roce 1961. V lednu přerušují USA diplomatické styky s Kubou, v dubnu dochází k invazi v Zátoce sviní, v září je schválen zákon, který zmocňuje prezidenta vyhlásit a udržovat totální embargo na obchod mez USA a Kubou. Prezident Kennedy v únoru 1962 vyhlašuje zákaz veškerých dovozů z Kuby. V březnu USA zákonem zakazují třetím zemím dovoz výrobků vyráběných z kubánských surovin nebo obsahující tyto suroviny. K zajištění sankcí je přijat dodatek k zákonu o zahraniční pomoci z roku 1961, kterým se zakazuje poskytovat pomoc USA kterékoliv zemi, která tento zákaz poruší nebo poskytne pomoc kubánské vládě.

Následuje celá řada zákonů a opatření, ze kterých vybírám jen nejdůležitější: V roce 1963 zakazuje vláda USA dopravu veškerého zboží, které kdekoliv zakoupila, loděmi, které vjely po 1. lednu 1963 do kubánských přístavů. Dále jsou zmraženy všechny kubánské fondy a majetek v USA. Veškeré finanční operace mezi oběma státy vyžadují speciální povolení (telefony, pošta atd.). V roce 1964 zakazuje americké ministerstvo obchodu prodej potravin a léků Kubě a zavádí praxi limitované a kontrolované humanitární pomoci. V červenci 1964 přijímá Organizace amerických států pod nátlakem USA rezoluci o kolektivním embargu vůči Kubě. Výjimku tvoří potraviny, léky a zdravotnická zařízení. V červenci 1974 ruší OAS embargo Kuby a vyzývá prezidenta Forda, aby povolil filiálkám amerických firem ve třetích zemích neomezený obchod s Kubou. USA výzvu odmítly. V roce 1977 prezident Carter ruší některá omezení pro cesty občanů USA na Kubu. Ale prezident Reagan v dubnu 1982 všechny úlevy stornuje a naopak zavádí pro cesty na Kubu daleko přísnější režim.