Jdi na obsah Jdi na menu
 


Embargo stálo Kubu pět bilionů korun

30. 3. 2009

Embargo stálo Kubu pět bilionů korun

U příležitosti českého předsednictví Rady Evropské unie byl nejvyšším státním představitelům ČR, jmenovitě prezidentovi ČR Václavu Klausovi,

předsedovi vlády ČR Ing. Mirku Topolánkovi, místopředsedovi vlády ČR pro evropské záležitosti RNDr. Alexandru Vondrovi a ministru zahraničních věcí ČR Karlu Schwarzenbergovi, zaslán dopis s přiloženou výzvou podpořit žádost vlády Kubánské republiky vůči Spojeným státům severoamerickým o přerušení blokády v souvislosti se strašnými následky hurikánů Gustav, Ike a Paloma, které Kubu zpustošily jako jaderná bomba. Pozastavení americké blokády alespoň na dobu šesti měsíců umožní kubánské vládě nakoupit na soukromé úvěry od amerických firem pro miliony svých občanů léky a lékařské vybavení, potraviny a předměty denní potřeby, i nezbytný materiál na opravy obytných domů a obnovu elektrické sítě.

První stanovisko zaslal ředitel Kabinetu místopředsedy vlády pro evropské záležitosti pan Antonín Berdych, který ve své odpovědi ze dne 22. ledna 2009 uvádí, že zahraniční politika České republiky se dlouhodobě řídí zásadou obhajoby a prosazování základních lidských práv a svobod, které jsou současným kubánským režimem hrubě porušovány. Právě proto ČR spojuje podporu jejich uvolnění se zásadní liberalizací politických poměrů v této zemi, k čemuž doposud nedošlo .

Ředitelka Odboru amerických států Ministerstva zahraničních věcí České republiky paní Kateřina Fialková ve své odpovědi ze dne 27. ledna 2009 uvádí, že Česká republika již od roku 1996 hlasuje v OSN v souladu s jednotnou pozicí členských států Evropské unie pro přijetí rezoluce vyzývající k ukončení amerického obchodního embarga vůči Kubě . Dopis končí následujícím příslibem: Chci Vás ujistit, že Česká republika bude i nadále během jednání ohledně Kuby se všemi partnery včetně Spojených států amerických vyjadřovat svůj neměnný postoj k americkému obchodnímu embargu vůči Kubě.

Ředitel Zahraničního odboru Kanceláře prezidenta republiky pan Ladislav Mravec ve své odpovědi ze dne 16. února 2009 uvádí: Hospodářské embargo Spojených států vůči Kubě trvá od roku 1962 a od roku 2000 neplatí na potraviny a léky. Jeho další osud je předmětem mezinárodního jednání a v OSN každoročně probíhá hlasování o rezoluci odsuzující embargo. Dopis končí následujícím stanoviskem: Česká republika hlasovala v OSN od roku 1996 spolu s více než 180 zeměmi světa vždy proti embargu a svůj přístup v uvedené záležitosti nehodlá česká vláda měnit ani v budoucnu. Tento náš postoj byl a bude tlumočen všem našim partnerům včetně USA.

Úřad vlády ČR do dnešního dne, tj. 14. března 2009, stanovisko předsedy vlády ČR Ing. Mirka Topolánka nesdělil.

K výše uvedenému lze sdělit následující. Prodej potravin existuje od roku 2001 a tyto produkty lze koupit výhradně za přísných kontrolních opatření a po složitém byrokratickém řízení s mnoha vládními institucemi USA k udělení licencí pro každý jednotlivý případ zvlášť. Kuba musí navíc platit v hotovosti a předem. Realita je taková, že vláda Spojených států klade stále více překážek.

Jako příklad lze uvést cestu karavanů organizace Pastoři za mír napříč Spojenými státy, jejichž materiální pomoc pro Kubu byla zabavena celními úřady USA. Vše bylo poté znovu nakoupeno v Evropě za odborové peníze a dopraveno na Kubu. Původní zásilka, kterou Pastoři za mír posléze vysoudili na amerických státních orgánech zpět, byla věnována školám v zátopami zničeném New Orleansu. Obstrukce celní správy USA však nadále trvá. Karavany Pastorů za mír znovu vyjely 11. června 2008 na cestu přes celé Spojené státy a 3. července 2008 oznámila mluvčí organizace, že zásilka určená Kubě byla na americko-mexické hranici americkými celníky zabavena.

Od roku 1962 trvalá hospodářská, obchodní a finanční blokáda Kuby způsobila do konce roku 2007 přímé ekonomické škody ve výši 93 miliard dolarů (2 biliony a 46 miliard Kč) a dalších 54 miliard dolarů ztrát v důsledku nepřátelské politiky USA. Při současné hodnotě dolaru by se tato částka rovnala nejméně 224,6 miliardy dolarů (4 biliony 941 miliard a 200 milionů Kč). Jak mnoho by Kuba ve svém rozvoji dokázala, kdyby nebyla téměř 50 let podrobena této brutální ekonomické válce s celoplanetární působností!

Embargo je nemorální, protože působí strádání i nevinným dětem a znamená rozsáhlé a systematické porušování lidských práv celého národa. Podle zásad mezinárodního práva je blokáda protiprávní, protože tuto nelidskou politiku lze v souladu s Ženevskou dohodou o prevenci a sankcích proti zločinu genocidy z roku 1948 označit za akt genocidy, která má exteritoriální charakter a dle Londýnské námořní konference z roku 1909 za akt hospodářské války. Jde o nejdéle trvající a v době míru nejkrutější blokádu v historii lidstva.

Věříme, že deklarované úsilí České republiky k ukončení amerického obchodního embarga vůči Kubě se projeví konkrétní a důraznou diplomatickou aktivitou v souvislosti s ohlášeným setkáním představitelů Evropské unie s novým americkým prezidentem Barackem Obamou v Praze ve dnech 4. a 5. dubna 2009. Tímto skutkem se česká diplomacie výrazně zapíše do evropských a světových dějin.

v.z. J. ŘIČÁNEK

Ing. Josef ŠTOFAN,

předseda pobočky Brno

Společnosti česko-kubánského přátelství

Výzva k pozastavení americké blokády Kuby

adresovaná nejvyšším představitelům České republiky u příležitosti českého předsednictví Rady Evropské unie od ledna do června roku 2009.

Dne 13. prosince 2007 byla v Lisabonu zástupci 27 členských států Evropské unie podepsána tzv. Lisabonská smlouva pozměňující Smlouvu o EU a Smlouvu o založení ES, která se v preambuli inspiruje evropským kulturním, náboženským a humanistickým odkazem, ze kterého vzešly všeobecné hodnoty nedotknutelných a nezadatelných práv lidských bytostí, demokracie, rovnosti, svobody a právního státu .

Dále v článku 3 odst. 5 Lisabonská smlouva uvádí, že: Ve svých vztazích s okolním světem Unie zastává a podporuje své hodnoty a zájmy a přispívá ... k míru, bezpečnosti, udržitelnému rozvoji této planety, k solidaritě a vzájemné úctě mezi národy, volnému a spravedlivému obchodování, vymýcení chudoby, ochraně lidských práv, především práv dítěte, a k přísnému dodržování a rozvoji mezinárodního práva, zejména k dodržování zásad Charty Organizace spojených národů.

S připomenutím těchto zásad žádáme, aby představitelé České republiky iniciovali v orgánech Evropské unie vůči Spojeným státům severoamerickým i v souvislosti s očekávaným setkáním představitelů Evropské unie s novým americkým prezidentem Barackem Obamou pozastavení americké blokády Kubánské republiky.

Toto humanitární gesto umožní kubánské vládě rychleji odstranit strašné následky tropických hurikánů Gustav, Ike a Paloma, které Kubu zpustošily jako jaderná bomba. Bylo nutné evakuovat 3,2 milionu lidí, jen v září 2008 hurikány připravily ostrov o třetinu úrody a napáchaly škody za 9,4 miliardy dolarů (184 miliardy korun). Pro miliony prostých Kubánců je třeba v zahraničí nakoupit léky a lékařské vybavení, potraviny a předměty denní potřeby.

S důvěrou se na Vás obracíme s touto výzvou a věříme, že 20 let po pádu berlínské zdi pomůžete odstranit tento pozůstatek studené války. Ta se vedla především na úkor zemí třetího světa a Latinské Ameriky, kde dosud přetrvávají nejtíživější následky. Pozastavení americké blokády Kuby k odstranění následků přírodní katastrofy může být počátkem řady dalších pozitivních událostí, které napraví následky padesáti let nepochopení a umožní normalizaci vztahů mezi Kubánskou republikou a Spojenými státy severoamerickými. Předsednictví České republiky v Radě Evropské unie se může touto diplomatickou aktivitou výrazně zapsat do evropských i světových dějin.

Tato výzva k pozastavení americké blokády Kuby byla projednána a schválena dne 13. ledna 2009 na výroční členské schůzi brněnské pobočky Společnosti česko-kubánského přátelství.

V Brně 13. ledna 2009

30. března 2009, redakční zpráva