Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kuba kladně přijala posouzení lidských práv

12. 2. 2009

Kuba kladně přijala posouzení lidských práv

Ve čtvrtek 5. února  předložila Kuba  svou zprávu o stavu lidských práv  k všeobecnému pravidelnému posouzení v Radě pro lidská práva.  Kuba k této praxi přistoupila s plnou zodpovědností a  přesvědčením, že slušný a konstruktivní dialog je jedinou cestou k mezinárodní spolupráci v oblasti lidských práv.  K hodnocení přicházela za příznivých okolností, po několikaměsíční intenzívní přípravě a rozsáhlých konzultacích s vládními a státními institucemi, parlamentem a stovkami organizací kubánské občanské společnosti.

Po 20 letech nespravedlivých protikubánských manipulací lidskoprávní problematiky podněcovaných Spojenými státy představuje výsledek analýzy výrazné vítězství kubánského lidu.  Výsledkům a činnosti kubánského národa v této oblasti se dostalo širokého uznání. Zřetelně se ukázalo, že v kontextu jednání se všeobecnou účastí a v objektivním ovzduší, kde USA nemohou nátlakem zlomit vůli účastníků, nemůže být pravda o Kubě zamlčena.

Šedesát ze 104 přihlášených delegací využilo v interaktivním dialogu své slovo. 91 z nich ocenilo úsilí a výsledky Kuby v oblasti podpory a ochrany lidských práv. Pouze 9 zemí - z nichž některé současně připustily i nesporně dosažené pokroky - vyjádřilo pochybnosti k postupu Kuby ve věci občanských a politických práv, přičemž řada těchto připomínek neměla váhu, neboť svou podstatou byla neslučitelná s výkonem práva na svobodné sebeurčení kubánského lidu, nevycházela z reality nebo vpodsttě sloužila k podpoře politiky změny režimu praktikované americkými administrativami vůči Kubě.

Mezinárodní společenství znova rázně odsoudilo blokádu USA proti Kubě. Více než desítka delegací vyjádřila výslovně solidaritu s požadavkem kubánského lidu na ukončení této genocidní politiky.

Výsledky Kuby v oblasti ekonomických, sociálních a kulturních práv se dočkaly zaslouženého všeobecného ocenění a pochvalná slova zazněla k celkovému pokrytí, bezplatnosti a vysoké kvalitě kubánského zdravotnictví a školství.

Kubánská internacionální pomoc ve zdravotnictví a školství byla vyzdvižena jako příklad mezinárodní solidarity. Dvě desítky delegací tyto iniciativy vysoce ocenily a vyjádřily naději, že v nich bude kubánský lid pokračovat. Jako praxe  hodná pokračování byly opakovaně jmenovány alfabetizační metoda ?Já to dokážu" a ?Operace Milagro (zázrak)".

Řada delegací vyzdvihla klady a ocenila širokou občanskou účast, zapojení a sociální spravedlnost kubánského politického, ekonomického a sociálního systému. Vysoce byla hodnocena vytrvalost a odhodlání našeho lidu překonat vážné překážky, s nimiž se musí střetávat.

Zpráva pracovní skupiny k analýze Kuby  objektivně odráží výsledky celého procesu. Bylo zformulováno 89 doporučení, k řadě z nich se připojilo více delegací.

Kuba plně akceptovala 60 doporučení. K dalším 17 zašle svůj komentář ještě před formálním schválením zprávy Radou na červnovém 11. zasedání. Námitky byly, vždy plně v souladu s rezolucí Valného shromážení č. 60/251, vzneseny k několika málo doporučením, s odkazem na jejich neslučitelnost s výkonem práva na svobodu sebeurčení kubánského národa, který nebude nikdy hazardovat se svou svrchovaností ani s ideály své revoluce. Některé z připomínek mimochodem ukazují na nepochopitelnou neinformovanost a neznalost kubánské bohaté a barvité reality.

57 z přijatých doporučení bylo předneseno zástupci afrických, asijských, latinskoamerických a karibských států. Dalšími třemi přispělo Švýcarsko, Česká republika a Holandsko.

Kuba neodmítla žádné z doporučení zemí Afriky, Asie, Latinské Ameriky a Karibiku; autory nečetných zamítnutých doporučení byly vyspělé západní státy.

Kuba prostuduje a s ohledem na zajištění veškeré možné spravedlnosti uplatní ta doporučení, která nebyla nucena odmítnout.

Kuba se bude i nadále zasazovat o posilování Rady pro lidská práva a jejího mechanismu  všeobecného pravidelného hodnocení stavu lidských práv, jako vhodné cesty k mezinárodní spolupráci v této oblasti při dodržování zásad univerzálnosti, objektivity, nestrannosti a neselektivnosti.

Kuba upřímně děkuje všem delegacím, které jasně podpořily úsilí jejího lidu při podpoře a ochraně lidských práv všech Kubánců i jiných národů světa.

Působení kubánského lidu na poli lidských práv se dostalo zřetelného ocenění. Pravda a spravedlnost zvítězila.

 

Tisková zpráva

 

Kubánská stálá mise při úřadu Spojených národů v Ženevě